en-GBcs-CZde-DEit-ITpl-PLsk-SKsl-SI
Partneři

Více o projektu CombinES

'Eco Light Bulb Concept ' by ponsulak (freedigitalphotos.net)O PROJEKTU

Ve střední Evropě bývají veřejné dotace často využívány k realizaci energeticky úsporných opatření, aniž by se zvážila možnost spolufinancování třetími stranami metodou EPC (Energy Performance Contracting). Příčinou je množství bariér na všech stranách a to jak na straně poskytovatele dotace, tak i příjemce dotace a také na straně firem poskytujících energetické služby (ESCO - Energy Service Companies). Omezený veřejný rozpočet pak vede k výrazně menšímu počtu realizovaných energeticky úsporných projektů v porovnání s možnostmi spolufinancování pomocí EPC.

Jelikož je metoda EPC obvykle vhodná pro financování krátkodobých a střednědobých energeticky úsporných opatření, je u dlouhodobých opatření potřeba dodatečného financování z dotačních programů. 

MYŠLENKY A CÍLE

Základní myšlenka projektu je maximalizovat energetické úspory pomocí jasného definování a propojení aktivit veřejných dotačních programů s realizací energetických služeb.

Cílem je připravit jak hlavní, tak specifická doporučení pro poskytování dotací a současně otevřít trh s energetickými službami tak, aby umožnil nejvyšší možné energetické úspory a snížení veřejných výdajů.

Projekt CombinES posílí nejen regionální, ale také mezinárodní spolupráci klíčových subjektů v oblasti energetické účinnosti, a to s dlouhodobým dopadem na lepší zachování přírodních zdrojů EU a na strategie udržitelnosti.


Projekt CombinES končí

Projekt CombinES oficiálně skončil 31. prosince 2014. Tato stránka bude ale nadále fungovat minimálně do konce roku 2016.

 

Pro všechny související otázky ke komplexní renovaci budov, smlouvám energetické výkonnosti a kombinovaném financování energeticky efektivních činností, kontaktujte prosím partnera projektu pro Váš stát, který bude uveden v záložce "Kontakty" po levé straně v menu.

Pokud Vás projekt CombinES zajímá, můžete si prohlídnout naše publikace a stáhnout si jejich obsah.

 

Váš CombinES tým

 
Photo: Freedigitalphotos.net/Ambro;Photos on this website are used with corresponding permission/license.
Website design and site administrator: www.tridesign.si
Milano0613-308
Novinky
CombinES Brožura
- 6. března 2015

Brožuru pro projekt CombinES lze stáhnout zde.

 

Zpravodaj CombinES č.5
- 6. března 2015

Nejnovější Zpravodaj č. 5 lze stáhnout zde.

 

CombinES Master Report
- 24. února 2015

Stáhněte si zprávu shrnující výsledky projektu CombinES.

Zprávu lze stáhnout zde.

 

Úspěšné setkání v Praze
- 9. prosince 2014

Partneři projektu CombinES se sešli v Praze na 26. listopadu 2014 k projednání nejnovějších pracovních úkolů, které se musí splnit a provedení závěrečné přípravy na mezinárodní konferenci "Komplexní renovace CombinES - kombinace EPC a dotací" konanou nadcházející den v Městské knihovně v Praze. Na konferenci se sešlo mnoho významných hostů, politiků a osob s rozhodovací pravomocí, stejně jako odborníků v oblasti energetické účinnosti z různých zemí. Tím nejzajímavějším ke slyšení se staly české zkušenosti s energetickými službami v evropském kontextu, učení se z příkladů z praxe a výsledků CombinES projektu a získání nových poznatků o komplexní rekonstrukci financované z EPC a dotací. Na konci konference se vítězové nejlepších projektů EPC v roce 2014 v České republice dočkali vřelého potlesku. Mezinárodní kulatý stůl, který následoval po konferenci, poukázal na specifika národních přístupů k financování a provádění opatření v oblasti energetické účinnosti v odvětví stavebnictví, a umožnil úspěšný přímý dialog s představiteli ESCO z různých zemí.

Prezentace (některé v angličtině, někteří v českém jazyce), jsou k dispozici ke stažení zde:

 

 

Závěrečné setkání partnerů projektu CombinES a mezinárodní konference
- 18. listopadu 2014

Praha, 26. a 27 listopadu 2014

Projekt CombinES se pomalu chýlí ke konci. Partneři ze šesti zemí střední Evropy odvedli pozoruhodnou práci zavedením národní smlouvy o energetickém výkonnostním potenciálu, analyzováním různých dotačních programů a vytvářením návrhů na jejich změnu, vypracováním komplexního rekonstrukčního modelu, který podporuje činnost a zapojení příslušných zúčastněných stran v hloubkové/detailní diskuzi. Partneři projektu se teď znovu sejdou na svém posledním zasedání 26.listopadu 2014 opět tam, kde vše začalo: v krásné Praze. Další významnou událostí, která bude následovat, je mezinárodní konference s názvem "CombinES komplexní Rekonstrukce - kombinace EPC a dotací". Konference se uskuteční pod záštitou odboru městské zeleně a odpadového hospodářství hlavního města Prahy. Bude rozdělena do tří zasedání, po kterých bude následovat mezinárodní kulatý stůl, který se bude týkat českých zkušeností s energetickými službami v evropském kontextu, příkladů z praxe a prezentací výsledků CombinES projektu a komplexní rekonstrukce - kombinace EPC a dotací.

Program je k dispozici zde. Další informace:

 

Poučte se o standardních modelech EPC
- 5. listopadu 2014
Standardizace modelů EPC je klíčovým faktorem pro vytvoření úspor z rozsahu v rámci opatření ke zvýšení energetické účinnosti. V Itálii v regionu Piemont byly připraveny tři standardní smlouvy, které se týkají opatření ke zvýšování energetické účinnosti u veřejných budov, nemocnic a systémů veřejného osvětlení. 

EPC umožňuje v Německu dosáhnout úspory na topení a elektřině ve výši 700 milionů eur
- 5. listopadu 2014

Veřejný sektor, provozovatelé nemocnic a další vlastníci velkého majetku či budov by mohli do roku 2020 ušetřit kolem 700 milionů eur na nákladech za energie. Vyžadovalo by to však větší využití energetických služeb se zárukou (EPC).

 

CombinES a jeho vztah ke Směrnici o energetické účinnosti
- 5. listopadu 2014
Evropská Směrnice o energetické účinnosti (EED, 2012/27/EU) nastavuje důležité úkoly a cíle, jež vyžadují soustředěnou a rychlou odpověď ze strany členských států a jejich veřejných činitelů. Mnoho témat se přímo vztahuje k projektu CombinES, například články na téma renovace veřejných budov, energetických služeb, veřejných zakázek a financování energeticky úsporných opatření. 

Významná událost v polských Katowicích
- 5. listopadu 2014
Vzhledem k tomu, že město Katowice se prokázalo jako dobrý partner při mnohých iniciativách na podporu energetické účinnosti vedených FEWE, odehrálo se právě zde 26. května letošního roku pracovní setkání. Dostavilo se na něj 18 zastupitelů měst a obcí a dalších zúčastněných stran. 

Energetické služby se zárukou mohou napomoci efektivnějšímu využití evropských fondů
- 5. listopadu 2014
Model kombinování energetických služeb se zárukou (EPC) s dotacemi vyvinutý v rámci projektu CombinES odpovídá stanovisku Evropské asociace firem energetických služeb (eu ESCO), co se týče možných výhod, plynoucích z kombinovaného využití evropských fondů energetické účinnosti a EPC. 

Úspěšný seminář projektu CombinES v Jihlavě
- 27. června 2014

V Jihlavě se dne 10.6. uskutečnil úspěšný seminář Možnosti aplikace metody EPC v kombinaci s dotacemi na zateplení a možné způsoby obnovy veřejného osvětlení. 

 

Prezentace ze semináře můžete stáhnout zde

 

Zpráva o trzích EPC v EU nově ke stažení
- 27. června 2014

Poslední Zpráva o trhu firem ESCO pro členské státy EU a sousední země je teď k dispozici ke stažení na stránce JRC. Zpráva je již čtvrtá v sérii, reflektuje status quo na trzích firem ESCO v roce 2013 a změny které byly zjištěny od roku 2010...